Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Atjaunināts
29 Oktobris 2015
Publicēts
29 Oktobris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Darba apstākļu uzlabošana profesijās ar daudzējādā ziņā nelabvēlīgiem apstākļiem

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir aplūkoti darba ņēmēju (jo īpaši vidēji kvalificētu, mazkvalificētu un nekvalificētu) darba apstākļi profesijās, kurās ir zemi četri galvenie darbavietu kvalitātes rādītāji, proti, ienākumi, izredzes, darba laiks un darbavietas patiesā kvalitāte. Sliktai darbavietu kvalitātei un nepieņemamiem darba apstākļiem ir ievērojama tālejoša ietekme uz darba ņēmēju psihosociālo un fizisko veselību, darbavietas drošību, darba un privātās dzīves līdzsvaru, karjeru un, visbeidzot, darba ilgtspēju. Pamatojoties uz 2010. gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma un 2013. gada Eiropas darbaspēka apsekojuma datiem, šajā ziņojumā ir iekļauti piemēri par ES 28 dalībvalstīs īstenotām iniciatīvām, politiku un pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot vispārējos darba apstākļus profesijās ar nelabvēlīgiem apstākļiem.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru