Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Atjaunināts
6 Oktobris 2015
Publicēts
9 Septembris 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation aRead more

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Inovācija darbavietā Eiropas uzņēmumos

  Authors: 
  Eurofound

  Inovācija darbavietā ir metodes, kas ļauj darba ņēmējiem piedalīties organizatorisku pārmaiņu īstenošanā, uzlabojot darba dzīves kvalitāti un organizācijas darbību. Šajā ziņojumā ir pētīti inovācijas darbavietā metožu pieņemšanas motīvi un aprakstīta to īstenošana Eiropas uzņēmumos. Tajā ir analizēta inovācijas darbavietā ietekme, raugoties no dažādo dalībnieku – organizāciju, vadības, darbinieku un darbinieku pārstāvju – perspektīvas 51 uzņēmumā desmit ES dalībvalstīs. Analīze atklāj, ka, lai gan uzņēmumi izvēlas lielā mērā atšķirīgus inovācijas darbavietā metožu veidus, tomēr procesā, kāpēc un kā šīs metodes tiek īstenotas, pastāv ievērojama līdzība. Lai gan iemesli, kuru dēļ tiek ieviesta inovācija darbavietā, galvenokārt ir saistīti ar efektivitātes, konkurētspējas un inovācijas veicināšanu, šķiet, ka viens no pozitīvajiem rezultātiem ir darbinieku un darbinieku pārstāvju ietekmes stiprināšana. Tāpēc, pateicoties inovācijai darbavietā, bieži tiek uzlaboti gan uzņēmumu ekonomiskās darbības rezultāti, gan visu iesaistīto personu darba dzīves kvalitāte.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru