Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Atjaunināts
30 Septembris 2016
Publicēts
30 Septembris 2016
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU. An executive summary is available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Sociālo partneru attiecību galveno dimensiju kartēšana Eiropā

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir kartētas, analizētas un apspriestas sociālo partneru attiecību salīdzinošas struktūras galvenās dimensijas un rādītāji. Tālāk ir apzināti un izvērtēti pastāvošie datu avoti, ko var izmantot, lai novērtētu salīdzinošās struktūras dažādās dimensijas. Nobeigumā ir apzinātas iespējamās datu nepilnības, ko varētu novērst Eurofound turpmākajā 2017. gada projektā "Application of the key dimensions of industrial relations" ("Sociālo partneru attiecību galveno dimensiju piemērošana"). Konstatējumos ir uzsvērts galveno dimensiju būtiskums Eiropas valdību un sociālo partneru kontekstā. Ierosināto konceptuālo struktūru un galvenās dimensijas var izmantot kā uzraudzības instrumentu, lai novērtētu principu un vērtību attīstību un praktisko piemērošanu sociālo partneru attiecību sistēmās ES.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru