Role of the social partners in the European Semester

Report
Publicēts
16 Februāris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  64
  Atsauces Nr.: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF15701
  Catalogue info

  Sociālo partneru nozīme Eiropas pusgadā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā pētīta svarīgāko sociālo partneru iesaistīšanās Eiropas pusgadā ES līmenī un valsts līmenī periodā no 2011. gada līdz 2014. gadam. Lai arī to nozīme Eiropas pusgadā nav izklāstīta Eiropas ekonomikas pārvaldības noteikumos (tā sauktajā “sešniekā”), ES iestādes uzskata, ka nozares abas puses ir nozīmīgas Eiropas pusgada izstrādē, un ir prasījušas to ciešāku iesaistīšanos. Šajā ziņojumā vērtēts, kādā līmenī sociālie partneri ir iesaistīti Eiropas pusgada procedūras dažādos posmos par jautājumiem attiecībā uz nodarbinātību un sociālo politiku, kā arī vērtētas iespējas uzlabot to iesaistīšanos. Vienlaicīgi pētīta arī Eiropas Komisijas un valstu valdību nozīme, paziņojot konkrētai valstij adresētus ieteikumus. Pētījumā arī aplūkoti pašu sociālo partneru viedokļi. Ziņojumu sagatavoja, pamatojoties uz dokumentu izpēti un atsevišķiem ziņojumiem no valstīm, kas ietilpst Eurofound Eiropas korespondentu tīklā, kurš aptver visas 28 ES dalībvalstis.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru