The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Publicēts
19 Decembris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formāti

 • Report

  Number of pages: 
  82
  Reference no.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue no.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formāti

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Pārstāvības jēdziens valsts, starptautiskā un Eiropas līmenī

  Author(s): 
  Eurofound

  Sociālo partneru pārstāvība nodrošina likumību to dažādajām lomām darba attiecībās, izmantojot sociālo dialogu, koplīgumus vai iesaistīšanos valdības politikas lēmumu pieņemšanā vai īstenošanā. Šajā ziņojumā salīdzināti dažādie veidi, kādos sociālo partneru pārstāvību definē valsts, Eiropas un starptautiskajā līmenī. Ziņojumā parādīts, ka visās 28 dalībvalstīs un Norvēģijā pārstāvībai ir dažāda nozīme; vairākumā valstu pastāv tiesiskās atbilstības un savstarpējās atzīšanas apvienojums. Pamatojoties uz informāciju, kuru sniedz valsts korespondenti 28 ES dalībvalstīs un Norvēģijā, ziņojumā ir analizēts pārstāvības jēdziens valsts līmenī, apskatot galvenos elementus, piemēram, vēlēšanu rezultātus, organizatorisko spēku dalības izteiksmē un spēju rīkot pārrunas. Pēdējā sadaļā uzmanība pievērsta metodoloģijai, kuru kopš 1996. gada izmanto Eurofound, lai novērtētu pārstāvību, un apsvērta doma par to, vai šo pieeju pēc 10 piemērošanas gadiem nevajadzētu pilnveidot vai mainīt.

  Available for download in 22 languages

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru