Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Publicēts
13 Aprīlis 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt
Autors(-i): 
Riso, Sara

Kopsavilkums

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-Read more

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  80
  Atsauces Nr.: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Autors(-i): 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16091
  Catalogue info

  Jaunuzņēmumu atbalsts jauniešiem ES — no īstenošanas līdz novērtēšanai

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Ievērojot augsto jauniešu bezdarbu, politikas veidotāji arvien vairāk uzmanības pievērš jauniešu mudināšanai uzsākt savu uzņēmējdarbību kā līdzekli ieiešanas darba tirgū atvieglošanai. Sakarā ar Jauniešu garantiju, ko uzsāka 2013. gadā, vairākas dalībvalstis ir ieviesušas jaunuzņēmumu atbalsta pasākumus jauniem darba meklētājiem. Tomēr šie pasākumi ievērojami atšķiras pēc satura, izpildes un mērķiem. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par aktuālajiem jauniešiem paredzētajiem jaunuzņēmumu atbalsta pasākumiem, kā arī citiem vispārīgākiem pasākumiem, kas uz viņiem attiecas. Tajā ir aplūkoti arī atsevišķu jaunuzņēmumu atbalsta pasākumu ietekmes novērtējumi. Tādējādi tajā ir uzsvērti daži no galvenajiem novērtēšanas darba metodikas jautājumiem un ierobežojumiem.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru