Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Publicēts
27 Aprīlis 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  62
  Atsauces Nr.: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16031
  Catalogue info

  Darba tirgus starpnieku un sociālo partneru funkcijas darbaspēka tirdzniecības novēršanā reglamentēšana

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Tiesības uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā tika noteiktas 1957. gadā EEK līguma 48. pantā. Mūsdienās privātie darba tirgus starpnieki, piemēram, pagaidu darba aģentūras un darbā iekārtošanas aģentūras, sniedz savu ieguldījumu, lai sekmētu šo darbaspēka mobilitāti, veicot starpnieka funkciju starp atsevišķiem darbiniekiem un organizācijām, kurām ir vajadzīgs darbaspēks. Tomēr reglamentējošo nepilnību dēļ daži darbinieki un neaizsargātās grupas var saskarties ar apdraudējumu, ka viņus var izmantot krāpnieciskas aģentūras. Ziņojumā aplūkots, kā valsts iestādes pašlaik reglamentē darba tirgus starpniekus visās dalībvalstīs, akcentējot dažādu reģistrācijas vai licencēšanas shēmu efektivitāti vai citus jautājumus. Tajā aplūkotas arī sociālo partneru darbības, kuru mērķis ir novērst darbaspēka tirdzniecību. Vispārīgais mērķis ir sniegt ieguldījumu, lai valsts iestādēm izstrādātu labas prakses norādes, kā veicināt labāku cilvēku tirdzniecības darbaspēka ekspluatācijas nolūkā izskaušanas noteikumu uzraudzību un piemērošanu.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru