Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Atjaunināts
09 Decembris 2017
Publicēts
14 Decembris 2016
Formāti
Executive summary in 21 languages

PDF

Kopsavilkums

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Veidi, kā integrēt bēgļus un patvēruma meklētājus darba tirgū

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā plašākā skatījumā ir aplūkots esošais pētījumus par bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju darba tirgū, reaģējot uz bēgļu krīzi. Ir atjaunināta informācija par tiesību aktiem un praktiskajiem pasākumiem 2016. gada pirmajā pusē, pētīta integrācija darba tirgū saistībā ar patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanu un atbalsta sniegšanu viņiem, kā arī pētīta sociālo partneru loma. Pētījumā konstatēts, ka valstis, kuras bēgļu krīze skārusi vissmagāk, ir daudz darījušas, lai patvēruma meklētājiem nodrošinātu ātrāku un vieglāku piekļuvi saviem darba tirgiem. Dažās valstīs sociālie partneri ir izstrādājuši daudz efektīvāku politiku integrācijai darba tirgū un uzsākuši vairāku daudzsološu iniciatīvu realizāciju. Taču pēkšņais un milzīgais patvēruma meklētāju pieplūdums ir radījis daudz problēmu, tāpēc vēl joprojām ir daudz darāmā, kā arī ir jāmeklē veidi, kā šos šķēršļus pārvarēt.

  Available in 21 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Labour market integration of refugees and asylum seekers: Current status and future needs for research
   Working paper
   09 Decembris 2017
   Authors
   Fóti, Klára
   Number of pages
   15
   Reference No
   WPEF17001
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru