The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Publicēts
11 Oktobris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  106
  Atsauces Nr.: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16381
  Catalogue info

  Dzimumu atšķirības nodarbinātības jomā: problēmas un risinājumi

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Sieviešu dalība darba tirgū Eiropas Savienībā pēdējo gadu desmitu laikā ir palielinājusies, 2014. gadā pārsniedzot 70 %. Tajā gadā sieviešu īpatsvars ES darba tirgū bija gandrīz 46 %. Tomēr sieviešu nodarbinātības līmenis gandrīz visās dalībvalstīs vēl joprojām ir zemāks nekā vīriešu nodarbinātības līmenis. Ir svarīgi veicināt sieviešu dalību darba tirgū, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi, kas paredz vispārējo nodarbinātības līmeni līdz 2020. gadam palielināt vismaz līdz 75 %. Šajā ziņojumā aplūkotas galvenās atšķirības starp dzimumiem, ņemot vērā dalību darba tirgū. Ir secināts, ka zemais sieviešu nodarbinātības līmenis  2013. gadā radīja zaudējumus EUR 370 miljardu apmērā, kas atbilst 2,8 % no ES IKP. Ziņojumā arī aplūkotas politiskās iniciatīvas un pasākumi, kuru mērķis ir veicināt sieviešu dalību darba tirgū un kuri varētu novērst atšķirības starp dzimumiem šajā jomā.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru