Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Atjaunināts
02 Augusts 2016
Publicēts
27 Jūlijs 2016
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Catalogue: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF16101
  Catalogue info

  Ilgtspējīgs darbs visa mūža garumā: valstu politikas un stratēģijas

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas valstis saskaras ar problēmām, kuras rada novecojoša sabiedrība un kuras ir saistītas ar samazinošos darbaspēku, nestabilākiem darba veidiem un daudzos gadījumos— darbavietu skaita samazināšanos ekonomikas krīzes dēļ. Tādējādi visās ES dalībvalstīs īpaši nozīmīgs ir kļuvis jautājums par to, kā nodrošināt, lai vairāk cilvēku piedalās darba tirgū un to turpina darīt līdz lielākam vecumam. Šīs problēmas var atrisināt, ja pieeju darbam veido tā, lai galvenā uzmanība būtu pievērsta ilgtspējībai. „Ilgtspējīgs darbs” nozīmē, ka „dzīves un darba apstākļi ir tādi, kas cilvēkiem ļauj iesaistīties un palikt darbā visu paildzināto darba dzīvi”. Šajā ziņojumā analizētas 10 dalībvalstu politikas, kuras palīdz sasniegt ilgtspējīgu darbu. Tajā aplūko, kā šīs politikas tiek īstenotas, vai tās ir integrētas visaptverošā sistēmā un vai tās ir papildinošas vai pretrunīgas.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru