Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Atjaunināts
29 Oktobris 2019
Publicēts
17 Novembris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  162
  Atsauces Nr.: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16341
  Catalogue info

  Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums – pārskata ziņojums

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pamatojoties uz piecos iepriekšējos apsekojumos gūto pieredzi, sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. ES nodarbinātības politikas prioritātes ir paaugstināt nodarbinātības līmeni, pagarināt darba mūžu, palielināt sieviešu dalību darba tirgū, uzlabot produktivitāti un inovāciju un pielāgoties digitālā laikmeta izaicinājumiem. Šo politikas virzienu īstenošanas panākumi ir atkarīgi ne vien no pārmaiņām ārējā darba tirgū, bet arī no labu darba apstākļu radīšanas un darbavietu kvalitātes. EWCS konstatējumi norāda uz to pasākumu spektru un vērienu, kurus politikas dalībnieki varētu izstrādāt, lai risinātu Eiropai šodien aktuālos uzdevumus. Analīzē konstatējumi ir aplūkoti, izmantojot septiņus darbavietu kvalitātes rādītājus (fiziskā vide, darba intensitāte, darba laika kvalitāte, sociālā vide, prasmes un rīcības brīvība, izredzes un ienākumi) un iedalot darbiniekus piecos tipiskos darbavietu kvalitātes profilos. Pamatojoties uz tiešajām intervijām ar 43 850 respondentiem 35 Eiropas valstīs, sestais EWCS mēģina aptvert mūsdienu Eiropas darba dzīves daudzpusīgos aspektus.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Oktobris 2019
   Autors(-i)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Atsauces Nr.
   WPEF19059

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru