Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Publicēts
28 Novembris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF17231
  Catalogue info

  Vecāka gadagājuma eiropiešu aprūpes nami: valsts, peļņas un bezpeļņas pakalpojumu sniedzēji

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kā pēdējo desmit gadu laikā ir mainījusies valsts un privāto (peļņas un bezpeļņas) vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes namu nodrošinājums. Lai gan aprūpes namu lielums un īpašumtiesības ir būtiski mainījušās, nav pieejami tādi visu ES aptveroši dati, kas būtu iedalīti pēc īpašnieku veidiem un/vai pakalpojumu sniedzēju ekonomiskajiem mērķiem. Ziņojumā ir apkopoti pieejamie dati un sniegta informācija, kas iegūta pētījumos, novērtējumos un apsekojumos par valsts un privātajos vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes namos sniegto pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes atšķirībām. Informācija galvenokārt tika apkopota, pārskatot pieejamo literatūru un iesaistot Eurofound Eiropas korespondentu tīkla dalībniekus, kuri sniedza datus, kas iegūti no valstu statistikas pārvaldēm un pētījumiem.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru