Employment effects of reduced non-wage labour costs

Report
Publicēts
30 Janvāris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This repRead more

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This report reviews the effectiveness of measures designed to reduce the employer part of the tax wedge in an effort to stimulate positive labour market outcomes. It provides an overview of the reforms adopted since 2008 across the EU Member States to stimulate labour demand, focusing on policies aimed at reducing the cost of labour for employers. It analyses the effectiveness of shifts in employer social security contributions, employer payroll taxes and functionally equivalent employer incentives as employment-generating policy interventions. The findings show mixed evidence of positive employment effects from relevant policy reforms but suggest that measures targeted at specific groups of workers are more likely to be successful. 

See also Report Annexes 1-7

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  70
  Atsauces Nr.: 
  EF1648
  ISBN: 
  978-92-897-1560-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-16-965-EN-N
  DOI: 
  10.2806/074541
  Catalogue info

  Employment effects of reduced non-wage labour costs

  Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16481
  Catalogue info

  Ar algu nesaistītu darbaspēku izmaksu samazināšanas ietekme uz nodarbinātību

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Darbaspēka nodokļu samazināšana vai atbalsta pasākumi jaunu darbvietu veidošanai varētu motivēt darba devējus saglabāt esošo personālu, ko citos apstākļos nāktos likvidēt, vai arī veidot jaunas darbvietas. Kopš finanšu krīzes sākuma 2008. gadā daudzās ES dalībvalstīs ir ieviesti abu veidu pasākumi. Šajā ziņojumā ir pārskatīta tādu pasākumu efektivitāte, kuru mērķis ir samazināt nodokļu slogu darba devējiem, lai stimulētu pozitīvu reakciju darba tirgū. Ziņojumā sniegts pārskats par reformām, kas veiktas kopš 2008. gada dažādās ES dalībvalstīs, lai stimulētu darbaspēka pieprasījumu, koncentrējoties uz politikām, kuru mērķis ir samazināt darbaspēka izmaksas darba devējiem. Ziņojumā analizēta izmaiņu efektivitāte attiecībā uz darba devēja sociālajām iemaksām, darba devēja algas nodokļiem un funkcionāli līdzvērtīgiem darba devēju atbalsta pasākumiem, kas uzskatāmi par nodarbinātību veicinošām politikas intervencēm. Konstatējumi attiecībā uz politikas reformu pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību ir pretrunīgi, tomēr liecina, ka pasākumiem, kas paredzēti konkrētām darba ņēmēju grupām, ir daudz augstāka efektivitātes varbūtība.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru