Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Publicēts
4 Jūlijs 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of jobRead more

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

Read less

Formats and languages

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF17141
  Catalogue info

  Pāreja no vienas darbavietas uz citu un darbaspēka mobilitāte Eiropā — lielās recesijas ietekme

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā pētījumā tiek analizēta nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte Eiropā pirms un pēc 2008. gada finanšu krīzes, lai sasaistītu šo attīstību individuālā līmenī ar tendencēm plašākā darba tirgū krīzes laikā, piemēram, bezdarba pieaugumu un nodarbinātības polarizāciju. Pētījumā ir salīdzinātas sešas Eiropas valstis, kas pārstāv dažādas institucionālās grupas, proti, Francija, Itālija, Polija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Tiek analizēta darbspējas vecuma iedzīvotāju pāreja uz neaktivitāti, bezdarbu un nodarbinātību, kā arī otrādi (piecās algu kategorijās). Papildus statistikas datiem par bezdarba apmēru pētījuma mērķis ir labāk izprast, kas notika ar darbiniekiem, kuri zaudēja darbu recesijas laikā. Vai viņi atrada citu darbu, bet, ja atrada, vai tādā gadījumā tas bija labāk vai sliktāk apmaksāts? Vai krīze ietekmēja virzību augšup pa karjeras kāpnēm? Rezultāti liecina, ka pētījumā aplūkotās valstis var iedalīt trīs dažādās kategorijās, pamatojoties uz darbaspēka mobilitātes pakāpi, kas raksturo šo valstu ekonomiku.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru