Exploring self-employment in the European Union

Report
Atjaunināts
2 Novembris 2017
Publicēts
21 Septembris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, andRead more

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  74
  Atsauces Nr.: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info
 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF17181
  Catalogue info

  Pašnodarbinātības pētīšana Eiropas Savienībā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Strauji mainīgajā darba pasaulē ar tradicionālo darbinieka un pašnodarbinātā dihotomiju nepietiek, lai aptvertu plašo pašnodarbināto personu daudzveidību šodienas Eiropā. Šajā ziņojumā noteiktas piecas pašnodarbināto kategorijas, atspoguļojot plaša diapazona attieksmes, ienākumu līmeņus, veselības un labjūtības rādītājus šo daudzveidīgo grupu vidū. Pamatojoties uz datiem no sestā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) un Eiropas Savienības darbaspēka apsekojuma (ES-LFS), analīze atklāj, ka vairākums pašnodarbināto personu uzrāda augstus darba kvalitātes līmeņus. Tomēr pastāv bažas saistībā ar tā sauktajiem ekonomiski atkarīgajiem darbiniekiem: lai gan viņus klasificē kā pašnodarbinātos, viņiem trūkst gan autonomijas, ko parasti piedāvā pašnodarbinātība, gan sociālās aizsardzības, ko piešķir regulārā nodarbinātība. ES 28 dalībvalstu politikas pieeja šim "starp" nodarbinātības statusam ir sīki aprakstīta ar norādēm politikas veidotājiem, jo īpaši saistībā ar neseno Eiropas sociālo tiesību pīlāra prezentāciju.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working papers

  Related working papers

  • Classifying self-employment and creating an empirical typology
   Working paper
   2 Novembris 2017
   Autors(-i)
   De Moortel, Deborah; Vanroelen, Christophe
   Atsauces Nr.
   WPEF17002

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru