Living conditions and quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Atjaunināts
12 Jūlijs 2018
Publicēts
23 Janvāris 2018
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from prevRead more

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  122
  Atsauces Nr.: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Kataloga Nr.: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF17331
  Catalogue info

  2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma ceturtajā kārtā 2016. gada pēdējā ceturksnī tika aptaujāti gandrīz 37 000 cilvēku 33 Eiropas valstīs (28 ES dalībvalstis un 5 kandidātvalstis). Šajā pārskata ziņojumā ir izklāstīti konstatējumi par ES dalībvalstīm. Šajā ziņojumā izmantota informācija no trim iepriekšējām kārtām un citiem pētījumiem, lai, ņemot vērā pamatinformāciju par Eiropas sabiedrības sociālā un ekonomiskā profila izmaiņām, izpētītu dzīves kvalitātes tendences. Desmit gadus pēc globālās ekonomikas krīzes tajā plaši izvērtēta labjutība un dzīves kvalitāte, lai aptvertu sabiedrības kvalitāti un sabiedriskos pakalpojumus. Šie konstatējumi norāda, ka joprojām dalībvalstu starpā ir atšķirības daudzos aspektos – taču to vēstījums ir niansētāks. Katra dalībvalsts uzrāda savas stiprās puses konkrētos labjutības aspektos, taču dažās sabiedrībās vairāk nekā citās joprojām ir novērojamas nelabvēlīgas situācijas; un visās valstīs joprojām ir ievērojama sociālā nevienlīdzība. 

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Jūlijs 2018
   Autors(-i)
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Atsauces Nr.
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   8 Marts 2018
   Autors(-i)
   Kantar Public
   Atsauces Nr.
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru