Innovative changes in European companies

Report
Atjaunināts
26 Jūnijs 2017
Publicēts
22 Jūnijs 2017
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  96
  Reference No: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Catalogue: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17071
  Catalogue info

  Novatoriskas pārmaiņas Eiropas uzņēmumos

  Authors: 
  Eurofound

  Inovāciju tās dažādajos veidos uzskata par uzlabotas konkurētspējas, ražīguma un uzņēmumu izaugsmes potenciāla svarīgu virzītājspēku. Ieviešot jauninājumus gan savos produktos, gan darbavietu praksēs un procesos, Eiropas darbavietām var būt labākas izredzes konkurēt starptautiskā mērogā.

  Šajā ziņojumā kritiski apsvērti inovācijas vienotie jēdzieni un pētīta saikne starp inovāciju, praksēm, veiktspēju un labjūtību darbavietā visā ES-28. Jo īpaši tajā apskatīta saistība starp novatorisku uzņēmuma rīcību un darbavietu prakšu pakešu ieviešanu. Ziņojumā arī pētīta sociālā dialoga loma inovatīvu darbavietu prakšu pārveidošanā augstākos veiktspējas un labjūtības līmeņos.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru