Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Publicēts
24 Februāris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  40
  Reference No: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Catalogue: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16651
  Catalogue info

  Sociālo partneru iesaiste Eiropas pusgadā – 2016. gada atjauninātais ziņojums

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir sniegta atjaunināta informācija par valstu sociālo partneru lomu Eiropas pusgada procesā 2015.–2016. gada periodā, aprakstot galvenās norises un izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo Eurofound pētījumu par sociālo partneru iesaisti 2011.–2014. gada periodā. Ziņojumā ir analizēta sociālo partneru iesaiste valsts reformu programmu izstrādē un pētīts, kādā mērā sociālos partnerus uzklausa un viņu viedokļus ņem vērā, izstrādājot sociālo un darba tirgus politiku. Kopumā sociālo partneru iesaiste vairumā dalībvalstu notiek samērā raiti. Ir panākts zināms progress gan to dalībvalstu skaita ziņā, kurās ir veikti uzlabojumi, gan sociālo partneru iesaistei izmantoto procedūru uzlabojumu ziņā. Tomēr sociālo partneru iesaisti Eiropas pusgada procesā joprojām raksturo ievērojamas prakses, kvalitātes un efektivitātes atšķirības.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru