Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Publicēts
17 Janvāris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  80
  Atsauces Nr.: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16201
  Catalogue info

  Vietu maiņa: karjeras vidusposma pārskats un iekšējā mobilitāte

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Demogrāfiska novecošana rada uzdevumu izprast, kā cilvēkiem palikt nodarbinātiem ilgāk bez negatīvas ietekmes uz veselību un labklājību. Šie risinājumi īpaši svarīgi ir tiem, kuri veic smagu darbu. Šajā ziņojumā pētīts, kā karjeras vidusposma pārskatiem var būt izšķiroša nozīme, noskaidrojot iespējas palikt darbā līdz vēlākam pensionēšanās vecumam. Pēc profesionālās virzības un maiņas iespēju izpētes ziņojumā tiek pievērsta uzmanība smagiem darbiem — to sastopamībai Eiropā un šādu darbu ietekmei uz karjeru un darba ilgtspējību. Tajā pētīti dažādi instrumenti un stratēģijas, ko izmanto valsts sektora iestādes un sociālie partneri, lai smaga darba veicēji paliktu nodarbināti ilgāk. Visbeidzot ziņojumā tiek norādīts uz trim gadījumu izpētēm Beļģijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē saistībā ar karjeras pārskatiem, kas tika veikti kā pilotprojekti vai kā tiesību aktu reforma.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru