Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Publicēts
26 Jūnijs 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  90
  Atsauces Nr.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Kataloga Nr.: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Profesiju struktūras izmaiņas un darba samaksas nevienlīdzība – Eiropas darbvietu uzraudzība 2017. gadā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  ES 2016. gadā (mazliet vēlāk nekā citas attīstītās ekonomikas) ir atguvusi visas kopš globālās finanšu krīzes zaudētās neto darbvietas. Nodarbinātības izaugsmē kopš 2013. gada ir vērojama tikai neliela nosliece labi apmaksātu darbvietu virzienā – stabili ir palielinājies arī zemu un vidēji apmaksātu darbvietu skaits. Jaunās darbvietas arvien biežāk ir pilna, nevis nepilna laika darbvietas. Šā Eiropas darbvietu uzraudzības sestā gada ziņojuma pirmajā daļā sīkāk ir aplūkotas nodarbinātības izmaiņas dalībvalstu un ES līmenī no 2011. gada 2. ceturkšņa līdz 2016. gada 2. ceturksnim. Otrajā daļā ir analizēta profesiju loma Eiropas darba samaksas nevienlīdzības strukturēšanā. Tajā konstatēts, ka profesijas ir ne vien saistošais posms citu faktoru, piemēram, cilvēkkapitāla un sociālo šķiru ietekmei, bet arī pašas ietekmē darba samaksas nevienlīdzību. Konstatēts arī, ka profesiju dinamika nav bijusi noteicošais faktors darba samaksas nevienlīdzības attīstībā pēdējā desmitgadē, kas Eiropas darba tirgū ir bijis intensīvu strukturālu pārmaiņu laiks.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru