Working conditions of workers of different ages

Report
Publicēts
21 Decembris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Catalogue: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17471
  Catalogue info

  Dažādu vecumu darbinieku darba apstākļi

  Authors: 
  Eurofound

  Demogrāfiskās pārmaiņas maina cilvēku darba dzīvi ES. Tā kā skaita ziņā sarūkošajam darbaspēkam nākas apmierināt visas novecojošās sabiedrības sociālās vajadzības, palielinās vecāka gadagājuma darbinieku nodarbinātības rādītāji un pagarinās cilvēku darba mūžs. Politikas reformas galvenokārt ir bijušas vērstas uz likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu un finansiāla atbalsta pasākumu ieviešanu, lai vecāka gadagājuma darbinieki turpinātu strādāt arī pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Taču darbinieku lēmumu turpināt strādāt arī lielākā vecumā ietekmē virkne citu faktoru, tostarp veselība un labklājība, darba un privātās dzīves līdzsvars, karjeras izaugsmes iespējas un nodarbinātības drošība, kā arī darba apstākļi, piemēram, neatkarība, darba laiks un darbavietas psihosociālie aspekti. Šajā ziņojumā tiek veikta padziļināta šo aspektu analīze attiecībā uz 28 ES dalībvalstīm, izmantojot datus no jaunākā, 2015. gadā sagatavotā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) un aplūkojot tos kontekstā ar Eurofound jēdzienu “ilgtspējīgs darbs visa mūža garumā”.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru