Working time patterns for sustainable work

Report
Publicēts
18 Septembris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  86
  Atsauces Nr.: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF17201
  Catalogue info

  Darba laika modeļi ilgtspējīgam darbam

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Darba laiks ir jautājums, kam tiek veltīti regulāri pētījumi, jo pastāvīgi mainās gan darba raksturs, saturs un apstākļi, kādos darbs tiek veikts, gan darba tirgus. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par darba laika ilguma un organizācijas nesenajām pārmaiņām ES un atspoguļotas svarīgākās tendences un atšķirības starp dalībvalstīm. Padziļināti analizējot 2015. gadā veiktā sestā Eiropas darba apstākļu apsekojuma datus, ziņojumā no dzimuma un dzīves gājuma perspektīvas ir aplūkota saistība starp darba laika modeļiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un vēlamo darba laiku, no vienas puses, un darbinieku veselību un labjutību, no otras puses. Ziņojumā ir pētīts arī, cik lielā mērā ES dalībvalstīs pastāvošie darba apstākļi un darba laika modeļi ir ilgtspējīgi ilgtermiņā.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru