Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Atjaunināts
3 Decembris 2018
Publicēts
30 Novembris 2018
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  72
  Atsauces Nr.: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF180641
  Catalogue info

  Iztikas minimuma koncepcija un prakse

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Iztikas minimumu definē kā ienākumu apmēru, ar ko darbinieks var nodrošināt elementāru, taču sociāli pieņemamu dzīves līmeni. Pēdējās desmitgadēs iztikas minimuma iniciatīvas ir veiktas vien dažās, galvenokārt angliski runājošās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē un Īrijā. Šīs iniciatīvas ir izstrādātas, reaģējot uz ienākumu neatbilstību daudzās mājsaimniecībās ar nodarbinātām personām, kuras ir pakļautas pašreizējām ar likumu noteiktās minimālās darba algas likmēm. Iniciatīvas izstrādā metodiku, lai aprēķinātu algu, ar kādu algas saņēmēji un viņu apgādājamās personas varētu dzīvot cieņpilni, saskaņā ar taisnīga atalgojuma nosacījumiem 2017. gadā pieņemtajā Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Šā ziņojuma mērķis ir sniegt politikas veidotājiem praktisku ceļvedi par iztikas minimuma koncepciju.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru