Digital age

Employment and working conditions of selected types of platform work

Report
Atjaunināts
24 Septembris 2018
Publicēts
24 Septembris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe. For each of these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy, employment status and access to social protection, and earnings and taxation based on interviews with platform workers. A comparative analysis of the regulatory frameworks applying to platform work in 18 EU Member States accompanies this review. This looks into workers’ employment status, the formal relationships between clients, workers and platforms, and the organisation and representation of workers and platforms.

 

Related working papers

NEWLiterature review - Online moderately skilled click-work: Employment and working conditions (wpef19076en - 23/09/2019)
NEWOn-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions (wpef19058en - 23/09/2019)
Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review (wpef18004en - 29/05/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Sweden (wpef18058en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Poland (wpef18057en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Italy (wpef18056en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Germany (wpef18055en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: France (wpef18054en - 24/09/2018)
Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis: Austria (wpef18053en - 29/06/2018)
Beschäftigungs und Arbeitsbedingungen ausgewählter Typen von Plattformarbeit-Analyse des nationalen Kontextes: Österreich (wpef18053de - 24/07/2018)

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF18001
  ISBN: 
  978-92-897-1749-6
  Catalogue: 
  TJ-03-18-239-EN-N
  DOI: 
  10.2806/929950
  Catalogue info

  Employment and working conditions of selected types of platform work

  Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180011
  Catalogue info

  Atsevišķu platformu darba veidu nodarbinātības un darba nosacījumi

  Authors: 
  Eurofound

  Platformu darbs ir nodarbinātības veids, kurā, lai saskaņotu piedāvājumu un pieprasījumu attiecībā uz algotu darbaspēku, tiek izmantota tiešsaistes platforma. Eiropā tiešsaistes platformu darbam vēl ir mazs īpatsvars, tomēr šis nodarbinātības veids strauji attīstās. Ar platformu starpniecību piedāvāto darba veidu skaits arvien palielinās, un tāpat pieaug arī problēmas, kas jārisina ar spēkā esošo tiesisko regulējumu. Pamatojoties uz platformās nodarbināto darbinieku intervijām, šajā ziņojumā ir apskatīti nodarbinātības un darba nosacījumi saistībā ar trijiem izplatītākajiem platformu darba veidiem Eiropā. Izvērtēto jautājumu lokā ietilpst fiziskā un sociālā vide, autonomija, nodarbinātības statuss, sociālās aizsardzības pieejamība, ienākumi un aplikšana ar nodokļiem. Šajā ziņojumā ir sniegta arī salīdzinoša analīze par 18 ES dalībvalstīs piemēroto tiesisko regulējumu attiecībā uz darbu platformās. 

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru