Industrial relations

Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

Report
Atjaunināts
16 Augusts 2018
Publicēts
13 Jūlijs 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively. It highlights the need to overcome some gaps in coordination, resources and capacities, particularly in those countries with underdeveloped structures of bilateral social dialogue at sectoral level linking to European-level social dialogue. The findings show that what is needed is a longer-term perspective on the multi-level governance of employment within the EU, one that would foster institution-building within sectoral social dialogue. Based on case studies and interviews with trade unions and employer organisations, the study illustrates that well-functioning national social dialogue is a key driver of positive and effective cooperation between all levels.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18030
  ISBN: 
  978-92-897-1663-5
  Catalogue: 
  TJ-01-18-601-EN-N
  DOI: 
  10.2806/51432
  Catalogue info

  Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

  The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180301
  Catalogue info

  Pētot saiknes starp ES un valsts līmeņa sociālo dialogu

  Šajā pētījumā apskatītas sarežģītās daudzlīmeņu saiknes starp Eiropas un valsts līmeņa sociālo dialogu. Pētījumā analizēti faktori, kas atvieglo un kavē valstu sociālo partneru veiksmīgu iesaisti un viņu spēju efektīvi veicināt savu interešu īstenošanu. Tajā uzsvērta nepieciešamība pārvarēt dažus koordinācijas, resursu un spēju trūkumus, jo īpaši valstīs ar nepietiekami attīstītām struktūrām. Pamatojoties uz gadījumu izpēti un intervijām ar arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, pētījums liecina, ka labi funkcionējošs valsts līmeņa sociālais dialogs ir visu līmeņu sadarbības galvenais virzītājspēks.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru