Industrial relations

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Atjaunināts
1 Maijs 2018
Publicēts
6 Marts 2018
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  52
  Reference No: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Catalogue: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180281
  Catalogue info

  Valstu sociālo partneru iesaiste 2017. gada Eiropas pusgadā — sociālā dialoga metodes

  Jaunākajā Eiropas pusgada ciklā, kas aptver laikposmu no 2016. līdz 2017. gadam, ir uzsvērti vairāki jautājumi saistībā ar sociālo partneru iesaistes kvalitāti, izstrādājot 2017. gada valsts reformu programmu (VRP), kā arī īstenojot konkrētai valstij adresētos ieteikumus (KVAI). Šajā ziņojumā ir aplūkotas dažādas sociālā dialoga metodes dalībvalstīs un valstu iestāžu loma darba devēju organizāciju un arodbiedrību iesaistīšanā politikas reformās. Lai gan ir ziņots par dažiem uzlabojumiem, tomēr, lai uzlabotu sociālo partneru efektīvu līdzdalību Eiropas pusgadā, ir jārisina problēmas un jālikvidē ierobežojumi, piemēram, nepietiekams laiks apspriešanai un redzamības trūkums.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru