Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Atjaunināts
09 Janvāris 2019
Publicēts
21 Decembris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Sociālo partneru daudzveidīgo attiecību novērtēšana Eiropā. Kvantitatīvā analīze

  Authors: 
  Eurofound

  Iepriekšējā Eurofound pētījumā ir noteiktas četras sociālo partneru attiecību galvenās dimensijas: sociālo partneru demokrātija, rūpniecības konkurētspēja, sociālais taisnīgums un darbavietu un nodarbinātības kvalitāte. Šā ziņojuma nolūks ir izveidot rādītāju kopumu, lai izmērītu valstu rezultātus sociālo partneru attiecību jomā minētajās četrās dimensijās, un izstrādāt sociālo partneru attiecību sistēmu tipoloģiju, nodrošinot iespēju veikt tendenču analīzi dažādās valstīs. Ziņojumā galvenokārt uzmanība ir pievērsta sociālo partneru demokrātijai, kas šajā kontekstā uzskatāma par sociālo partneru attiecību pamatdimensiju un vēlamāko darbvietu un nodarbinātības pārvaldības modeli.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru