Living conditions and quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Publicēts
12 Novembris 2018
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of diRead more

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF180351
  Catalogue info

  Sociālā kohēzija un labklājība Eiropā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pēdējos gados bieži ir dzirdēts apgalvojums, ka sociālā kohēzija — mūsu sabiedrību sociālā struktūra — brūk. Šajā ziņojumā ir empīriski pētīts šis satraucošais viedoklis un ir izvērtēta sociālās kohēzijas nozīme iedzīvotāju vērtējumos par viņu dzīves kvalitāti. Pamatojoties uz datiem no trīs jaunākajiem Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumiem (EQLS), kas veikti attiecīgi 2007. gadā, 2011. gadā un 2016. gadā, ziņojumā ir vērtēts pašreizējais sociālās kohēzijas līmenis ES un tā attīstība laika gaitā. Ziņojums ir orientēts uz grupām, kurās ir zema sociālās kohēzijas līmeņa risks, un uz sociālajām iezīmēm, kas veicina kohēzijas veidošanu. Kopumā konstatējumi liecina, ka papildus prognozējamiem sociālās kohēzijas virzītājspēkiem, piemēram, pārticībai, dāsnai un iekļaujošai labklājības sistēmai, augstam izglītības līmenim un zemam bezdarba līmenim, par vienu no kritiskiem virzītājspēkiem ir kļuvušas digitālās prasmes, kas palielina sabiedrības saliedētību un tādējādi padara ES iedzīvotājus apmierinātākus.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru