Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Atjaunināts
4 Februāris 2019
Publicēts
12 Decembris 2018
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  66
  Atsauces Nr.: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Kataloga Nr.: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF180361
  Catalogue info

  Sociālās pārmaiņas un uzticība iestādēm

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Kā liecina pētījuma par dzīves kvalitāti Eiropā un Eirobarometra dati, uzticības iestādēm krasā samazināšanās bija īslaicīgs process ekonomikas lejupslīdes laikā. Dažās dalībvalstīs uzticība ES šajā laikposmā samazinājās vairāk nekā uzticība valstu valdībām, tomēr lielākajā daļā valstu uzticība ES ir kopumā saglabājusies augstākā līmenī nekā uzticība valstu valdībām. Ziņojums apliecina, ka sociālās spriedzes ierobežošana un sociālās atstumtības sajūtas mazināšana var palīdzēt apturēt uzticības mazināšanos. Tomēr vissvarīgākais faktors uzticības iestādēm veicināšanā ir sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Uzticība publiskajām iestādēm sniedz vairākus iedvesmojošus un praktiskus ieguvumus, piemēram, valstīs, kur uzticība politiskajām iestādēm ir lielāka, retāk notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas (PVN plaisa) un ir lielāks sabiedrības atbalsts politikas reformām.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru