Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Atjaunināts
17 Decembris 2018
Publicēts
17 Decembris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Augšupēja konverģence ES: jēdzieni, mērījumi un rādītāji

  Authors: 
  Eurofound

  Pēc ekonomikas krīzes ES vadītāji un politikas veidotāji ir atzinuši, ka, lai īstenotu sociālu Eiropu, sociālajai konverģencei ir jāpievērš tikpat liela uzmanība kā ekonomiskajai konverģencei politikas veidošanā. Šajā saistībā Eurofound ir izveidojis pētniecības virzienu, lai nodrošinātu pierādījumus par to, vai un kādās jomās pastāv sociālekonomisko tendenču konverģence un diverģence dažādās valstīs. Šajā ziņojumā ir izveidotas konceptuālas vadlīnijas, lai nodrošinātu atbalstu Eurofound pētniecībai konverģences jomā. Ziņojumā ir izstrādāta metodoloģiskā stratēģija konverģences izvērtēšanai, un tā tiek lietota, lai izpētītu konverģences tendences ES dalībvalstīs 37 rādītājiem. Tie aptver četrus sociālās jomas aspektus: nodarbinātību, darba apstākļus, dzīves apstākļus un sociālekonomiskos faktorus.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru