Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Publicēts
7 Oktobris 2019
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  100
  Atsauces Nr.: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF190361
  Catalogue info

  Eiropas darbvietu uzraudzība 2019. gadā — nodarbinātības struktūras pārmaiņas reģionālā līmenī

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka lieli metropoļu centri atrodas daudz labākā situācijā nekā citi ES dalībvalstu reģioni. Šāda starpreģionu nevienlīdzība rada vilšanos pastāvošajās politiskajās sistēmās, bet tas savukārt var vājināt sociālās saites, kas ir demokrātisko sistēmu pamats. Šajā kontekstā Eiropas darbvietu uzraudzības centra 2019. gada ziņojumā ir analizētas pārmaiņas ES reģionu nodarbinātības struktūrā, t. i., nodarbinātības sadalījuma izmaiņas dažādās profesijās un nozarēs. Analīze aptver 130 reģionus deviņās dalībvalstīs, kuros kopā ir gandrīz četras piektdaļas ES darba ņēmēju. Pētījumā konstatēts, ka nodarbinātības struktūru ziņā dalībvalstis kļūst līdzīgākas, bet vienas un tās pašas valsts reģioni kļūst atšķirīgāki. Tajā arī konstatēts, ka pilsētās ir nesamērīgi liels labi apmaksātas un augsti kvalificētas nodarbinātības īpatsvars pakalpojumu jomā, bet vienlaikus pieaug zemu apmaksātas nodarbinātības līmenis. Konstatējumi apliecina vajadzību pēc ES reģionālās politikas turpmākas palīdzības reģioniem, kam draud atpalicība.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru