Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Atjaunināts
03 Jūlijs 2019
Publicēts
03 Jūlijs 2019
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  Nevienlīdzība informācijas un atbalsta pakalpojumu pieejamībā jauniešiem

  Authors: 
  Eurofound

  Pēdējos gados ES un valstu līmenī ir paustas bažas, ka skolas, vecāku cerību un sabiedrības spiediena radītais stress jauniešiem var sarežģīt ieiešanu pieaugušo dzīvē un tam var būt ilgstoša negatīva ietekme. Viens no veidiem, kā atvieglot ieiešanu pieaugušo dzīvē, ir sniegt atbilstošu informāciju un atbalsta pakalpojumus šajos būtiskajos pārmaiņu gados. Tomēr šķiet, ka ne visiem jauniešiem šādi pakalpojumi ir pieejami. Šajā ziņojumā aprakstītas tādu jauniešu iezīmes, kuriem ir visgrūtāk piekļūt sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, to pakalpojumu veidi, kas viņiem ir visatbilstošākie, un galvenās problēmas, ar kurām viņi saskaras, cenšoties piekļūt informācijai un atbalsta pakalpojumiem. Tajā arī aplūko, ko pakalpojumu sniedzēji var darīt, lai nodrošinātu, ka tie sasniedz jauniešus, kuriem nepieciešams to atbalsts, un sniedz novatoriskus piemērus par to, kā risināt pakalpojumu pieejamības nevienlīdzību.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru