Quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Publicēts
19 Jūnijs 2019
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  60
  Atsauces Nr.: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF190421
  Catalogue info

  Valsts dienestu nozīme bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pēc vairāk nekā trīs miljonu patvēruma meklētāju ieceļošanas Eiropas Savienībā trīs gadu laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam dalībvalstis saskarās ar daudzām problēmām, kas saistītas ar jaunpienācēju integrāciju savā valstī. Šajā ziņojumā pētīta valsts dienestu nozīme — it īpaši saistībā ar mājokļiem, sociālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem — bēgļu un patvēruma meklētāju sociālajā un ekonomiskajā integrācijā. Tā mērķis ir noteikt faktorus, kas rada šķēršļus šā procesa īstenošanai, un elementus, kas veicina sekmīgu integrāciju. Galvenais uzsvars ir likts uz galamērķa valstīm, it īpaši trim valstīm, ko visvairāk ietekmē bēgļu un patvēruma meklētāju pieplūdums: Austrija, Vācija un Zviedrija.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru