Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Publicēts
13 Maijs 2019
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  80
  Atsauces Nr.: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF180411
  Catalogue info

  Darba apstākļi un darba ņēmēju veselība

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Ziņojumā ir izmantoti Eiropas darba apstākļu apsekojuma dati, lai izpētītu darba apstākļus un to ietekmi uz darba ņēmēju veselību. Darba ilgtspējas nodrošināšana saistībā ar sabiedrības novecošanu paredz lielāku skaitu nodarbinātu cilvēku, kas var palikt darbaspēka rindās ilgāk. Ziņojumā tiek pētīta darba prasību — kas rada palielinātu spēku izsīkuma risku — un darba resursu — kas atbalsta darba ņēmēju lielāku līdzdalību un labjutību — mijiedarbība. Konstatējumi liecina, ka fiziskie riski nav palielinājušies, taču vēl aizvien ir nozīmīgi, savukārt emocionālās prasības ir pieaugušas, uzsverot psihosociālo risku pieaugošo nozīmi darbā. Laika gaitā notikušās izmaiņas liecina, ka sliktas veselības riski ir koncentrēti konkrētās profesijās, tomēr tās profesijas, kuras parasti tika uzskatītas par aizsargātām, aizvien biežāk tiek pakļautas riskiem, kas var ietekmēt darba ņēmēju veselību un labjutību.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru