Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Publicēts
10 Septembris 2020
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Kopsavilkums

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  64
  Atsauces Nr.: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Spēju veidošana efektīva sociālā dialoga nodrošināšanai Eiropas Savienībā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šā ziņojuma mērķis ir sniegt ieguldījumu sarunās par to, kā Eurofound var veicināt sociālo partneru spēju veidošanu efektīva sociālā dialoga nodrošināšanai. Ziņojums ietver Eurofound veiktu pārskatu, kura mērķis bija noteikt sociālo partneru spēju veidošanas vajadzības un iniciatīvas saistībā ar darba koplīguma slēgšanas sarunu valsts regulējumu, līdzdalību Eiropas sociālajā dialogā un Eiropas pusgadā, kā arī dalības un dalībniekiem paredzēto pakalpojumu pilnveidošanu. Ziņojumā ir iekļauti arī apspriežu ar ieinteresētajām personām rezultāti, divos 2019. gadā organizētos informācijas apmaiņas semināros gūtie secinājumi, kā arī turpmāk apspriežamas norādes politikas veidošanai.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working papers

  Related working papers

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Šajā ziņojumā ir sniegti rezultāti no pētījuma, kas veikts pirms Covid-19 uzliesmojuma Eiropā 2020. gada februārī. Tādēļ uzliesmojums rezultātos nav ņemts vērā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru