Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Publicēts
2 Aprīlis 2020
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt
Autors(-i): 
Molinuevo, Daniel

Būtiskākie secinājumi

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Kopsavilkums

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  46
  Atsauces Nr.: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autors(-i): 
  Molinuevo, Daniel

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Digitalizācijas ietekme uz sociālo pakalpojumu nozari

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Lai atbalstītu Eiropas Komisijas mērķi nodrošināt, ka Eiropa ir gatava digitālajam laikmetam, šajā ziņojumā ir aplūkota digitālo tehnoloģiju izmantošana sociālo pakalpojumu nozarē, kā arī politika, kas sekmē digitālo pārveidi. Ziņojumā ir pētītas dažas galvenās problēmas, kas saistītas ar digitalizācijas stratēģiju īstenošanu un digitālo tehnoloģiju izmantošanu sociālo pakalpojumu nozarē, kā arī daži pasākumi, kas ieviesti nolūkā pārvarēt esošos šķēršļus. Vispārējais mērķis ir censties novērst zināšanu trūkumu par iespējām un riskiem, kas saistīti ar tehnoloģiskām pārmaiņām šajā nozarē.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Šajā ziņojumā ir sniegti rezultāti no pētījuma, kas veikts pirms Covid-19 uzliesmojuma Eiropā 2020. gada februārī. Tādēļ uzliesmojums rezultātos nav ņemts vērā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru