Quality of life

Ceļā uz Eiropas nākotni. Sociālie faktori, kas izraisa iedzīvotāju optimismu un pesimismu

Report
Publicēts
16 Septembris 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt
Autors(-i): 
Bericat, Eduardo

Būtiskākie secinājumi

 • As Europe emerges from the pandemic, it will be crucial for policymakers to understand the drivers of optimism and pessimism in order to address the challenges arising from potentially growing disillusionment. Evidence shows that high levels of pessimism can undermine social cohesion and the legitimacy of the established political system.
Read more
 • As Europe emerges from the pandemic, it will be crucial for policymakers to understand the drivers of optimism and pessimism in order to address the challenges arising from potentially growing disillusionment. Evidence shows that high levels of pessimism can undermine social cohesion and the legitimacy of the established political system.
 • Age appears to have the greatest net effect on social optimism: young people were found to have the happiest outlook, in middle age there was a dip in positivity, then optimism increased again among older people.
 • Trust in institutions and GDP growth rates were found to be key country-level drivers of optimism. Evidence highlights that facilitating access to high-quality public services can help to (re)build trust in institutions.
 • Citizens who feel their voice counts are not only more optimistic about their own future but also about the society in which they live. Initiatives that involve citizens in the debate about the recovery process, such as the Conference on the Future of Europe, will be critical going forward.
 • Findings point to the important role a person’s place in the labour market and their financial situation plays in their perception about the future. As emphasised by EU leaders in the 2021 Porto Declaration, a shift in policy focus from protecting jobs to creating new opportunities will be required to improve the EU’s employment situation.
Read less

Kopsavilkums

Vairāk nekā desmit gadus nenoteiktība par nākotni lielākajā daļā ES ir pieaugusi. Daudzi cilvēki uzskata, ka sabiedrībā notiek lejupslīde, un tas ir radījis vispārēju pesimisma sajūtu. Vai pastāv saikne starp to partiju pieaugošo popularitāti, kuras vēršas pret pastāvošo kārtību, un pieaugošo pesRead more

Vairāk nekā desmit gadus nenoteiktība par nākotni lielākajā daļā ES ir pieaugusi. Daudzi cilvēki uzskata, ka sabiedrībā notiek lejupslīde, un tas ir radījis vispārēju pesimisma sajūtu. Vai pastāv saikne starp to partiju pieaugošo popularitāti, kuras vēršas pret pastāvošo kārtību, un pieaugošo pesimismu? Šis negatīvais noskaņojums varētu nelabvēlīgi ietekmēt politisko klimatu atsevišķās dalībvalstīs, kā arī apdraudēt Eiropas projekta leģitimitāti. Šajā ziņojumā ir apzināti galvenie veicinātājfaktori cilvēku priekšstatiem par nākotni un ir pētīts, vai optimistu un pesimistu sociālekonomiskās, kultūras un politiskās iezīmes atšķiras. Lai izpētītu, cik lielā mērā optimisti un pesimisti uzvedas un jūtas atšķirīgi, ziņojumā ir aplūkots viņu sociālekonomiskais un sociālpolitiskais raksturojums. Visbeidzot, ziņojumā ir pētīts, kā optimisma līmenis dalībvalstīs atšķiras atkarībā no valsts konteksta. Analīzē izmantoti dati, kas iegūti pirms Covid-19 pandēmijas, un rezultāti liecina, cik svarīgi ir sekot līdzi tam, kā, atgrūstoties no krīzes, mainās cilvēku sajūta par nākotni.

Read less

Formats and languages

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  70
  Atsauces Nr.: 
  EF21004
  ISBN: 
  978-92-897-2203-2
  Kataloga Nr.: 
  TJ-03-21-369-EN-N
  DOI: 
  10.2806/458259
  Catalogue info

  Ceļā uz Eiropas nākotni. Sociālie faktori, kas izraisa iedzīvotāju optimismu un pesimismu

  Autors(-i): 
  Bericat, Eduardo

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2021), Towards the future of Europe: Social factors shaping optimism and pessimism among citizens, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF21004EN1
  Catalogue info

  Ceļā uz Eiropas nākotni. Sociālie faktori, kas izraisa iedzīvotāju optimismu un pesimismu

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Social Optimism Index – Six questions
  • Table 2: Assessment of the impact of the economic crisis on the job market by social optimism level, EU27, 2019 (%)
  • Table 3: Key drivers of social optimism and pessimism
  • Table 4: Perceptions relating to the economic crisis by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 5: Views on the future living conditions of children and young people by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 6: Political efficacy by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 7: Voting behaviour by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 8: Assessment of the political system by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 9: Perceptions of the EU by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 10: Prospects for future generations in the EU by self-reported social class, EU27 (%)
  • Table 11: Subjective social mobility and optimism, EU27 (%)
  • Table 12: Perceptions of social inequality by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 13: Views on potential political actions to tackle inequality by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 14: Personal and societal sense of fairness, EU27 (%)
  • Table 15: Personal and societal sense of fairness by level of social optimism, EU27 (%)
  • Table 16: Social optimism: country-level domains and factors
  • Table 17: Personal and societal expectations: level of optimism in the EU27 (%)

  List of figures

  • Figure 1: Social optimism: emotional dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 2: Social optimism: evaluative dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 3: Social optimism: cognitive dimension, EU27, 2019 (%)
  • Figure 4: Social Optimism Index scores by response category
  • Figure 5: Expectations about a return to growth following the economic crisis by level of social optimism, EU27, 2017 (%)
  • Figure 6: Perceptions about change in quality of life by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 7: Opinion about prospects for future generations by EU Member State (%)
  • Figure 8: Likelihood of voting in the next European Parliament election by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 9: Image of the EU by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 10: European identity by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 11: Social optimism by self-reported social status, EU27 (%)
  • Figure 12: Views about state intervention by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 13: Belief in functioning meritocracy by level of social optimism, EU27 (%)
  • Figure 14: Social Optimism Index scores (mean) by EU Member State
  • Figure 15: Proportion of optimists and pessimists by EU Member State (%)
  • Figure 16: Pessimism gap: personal and societal pessimism by EU Member State (%)

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru