Anticipating and managing the impact of change

Klimata rīcībpolitiku distributīvā ietekme Eiropā

Report
Publicēts
6 Jūlijs 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Kopsavilkums

Ar Eiropas zaļo kursu ES ievieš praksē vairākas rīcībpolitikas un pasākumus, kuru mērķis ir novērst un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Galvenais mērķis ir sākt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku. Tomēr šiem ļoti vajadzīgajiem klimata rīcībpolitikas veidiem var būt nevēlama distributīva ietekme Read more

Ar Eiropas zaļo kursu ES ievieš praksē vairākas rīcībpolitikas un pasākumus, kuru mērķis ir novērst un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Galvenais mērķis ir sākt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku. Tomēr šiem ļoti vajadzīgajiem klimata rīcībpolitikas veidiem var būt nevēlama distributīva ietekme uz indivīdiem un uzņēmumiem. Dažiem pasākumiem, piemēram, oglekļa nodokļiem, papildus to iecerētajai ietekmei var būt saistīta regresīva ietekme, kas negatīvi iespaido cilvēkus ar mazākiem ienākumiem, tādējādi samazinot šo pasākumu atzīšanu. Par pamatu izmantojot valstu pēdējā laikā gūto pieredzi, šajā ziņojumā ir identificēti klimata rīcībpolitikas veidi, kam ir būtiska distributīva ietekme, un ir izpētīts, kā šī ietekme tiek risināta dažādās dalībvalstīs. Turklāt ziņojumā ir norādīti un aprakstīti galvenie temati un dalībnieki notiekošajās publiskajās debatēs par klimata rīcībpolitikas sociālekonomisko ietekmi. 

Read less

Formats and languages

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru