Working conditions

Tiesības būt bezsaistē — izpēte par uzņēmumu praksi

Report
Publicēts
9 Septembris 2021
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

  • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
Read more
  • Home-based teleworkers are twice as likely to exceed the 48-hour working time limit as workers onsite and are significantly more likely to work in their free time. Following the shift to telework during the pandemic, this is likely to lead to more hybrid working arrangements in the future, putting the spotlight on whether existing labour legislation is fit for purpose.
  • The experience of the first four Member States that have introduced rules and agreements on the right to disconnect prior to 2021 has demonstrated the pivotal role of the social partners in ensuring these rules are translated into reality on the ground. In countries with weaker industrial relations, legislation can provide a fallback option to ensure minimum standards are met.
  • The introduction of the right to disconnect in companies has revealed that a ‘soft’ approach through awareness raising, training and the management of out of hours connection is more common than a ‘hard disconnection’, which severs access to company communication during specific times.
  • New agreements and texts addressing the right to disconnect will need to consider the issues that lead to the ‘perceived’ need for constant connection, such as workload, lack of training and work processes that feed overconnection. High-level buy-in and regular reinforcement of the message on the importance of the right to disconnect will be critical for its success.
  • Although evidence of the impact of the right to disconnect on employee health and well-being, work–life balance, gender equality and company performance is lacking, social partners’ experiences at company level suggest that positive changes in company culture are taking place following the introduction of the right to disconnect.
Read less

Kopsavilkums

Digitālās tehnoloģijas ir sniegušas iespēju daudziem darba ņēmējiem veikt darbu jebkurā laikā un vietā, bet tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Eurofound dati liecina, ka tāldarba veicējiem ir divreiz lielāks risks pārsniegt 48 stundu darba laika ierobežojumu, nesaņemt pietiekamu atpūtu un strRead more

Digitālās tehnoloģijas ir sniegušas iespēju daudziem darba ņēmējiem veikt darbu jebkurā laikā un vietā, bet tam ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Eurofound dati liecina, ka tāldarba veicējiem ir divreiz lielāks risks pārsniegt 48 stundu darba laika ierobežojumu, nesaņemt pietiekamu atpūtu un strādāt brīvajā laikā, izraisot domino efektu uz viņu fizisko un garīgo veselību. Lai risinātu šo jautājumu, ir pausti aicinājumi nodrošināt “tiesības būt bezsaistē”. Šā ziņojuma pamatā ir gadījumpētījumi, kas parāda tiesību būt bezsaistē īstenošanu un ietekmi darba vietas līmenī. Ziņojums balstās uz iepriekšējiem Eurofound pētījumiem, kuros norādīts, ka ir palielinājies to koplīgumu skaits, kas paredz tiesības būt bezsaistē, tajās valstīs, kuras šīs tiesības ir iestrādājušas savos tiesību aktos. Tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ ir strauji pieaudzis tāldarba apjoms, svarīgāk nekā jebkad agrāk ir panākt optimālāku līdzsvaru starp iespējām un problēmām, kas saistītas ar tāldarbu un uz IKT balstītu elastīgu darbu.

Read less

Formāti

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru