COVID-19

E-apsekojuma “Dzīve, darbs un Covid-19” piektā kārta: Dzīve jaunā nenoteiktības laikmetā

Report
Publicēts
7 Jūlijs 2022
pdf
Formats and languages

Būtiskākie secinājumi

 • Pandēmijas laikā uzticēšanās visām iestādēm un visās dalībvalstīs turpināja mazināties, un pat tiem respondentiem, kuriem iepriekš bija augstāks uzticības līmenis, piemēram, cilvēkiem, kuri ieņēma finansiāli nodrošinātus amatus, uzticēšanās līmenis pazeminājās. Nevakcinētie respondenti arī apliecina daudz mazāku uzticēšanos iestādēm nekā vakcinētie, un kopš 2021. gada šī atšķirība ir palielinājusies, bet nevakcinēto respondentu uzticības rādītājs ir 2,3 punkti no 10, salīdzinot ar vakcinēto respondentu 5 punktiem.
Read more
 • Pandēmijas laikā uzticēšanās visām iestādēm un visās dalībvalstīs turpināja mazināties, un pat tiem respondentiem, kuriem iepriekš bija augstāks uzticības līmenis, piemēram, cilvēkiem, kuri ieņēma finansiāli nodrošinātus amatus, uzticēšanās līmenis pazeminājās. Nevakcinētie respondenti arī apliecina daudz mazāku uzticēšanos iestādēm nekā vakcinētie, un kopš 2021. gada šī atšķirība ir palielinājusies, bet nevakcinēto respondentu uzticības rādītājs ir 2,3 punkti no 10, salīdzinot ar vakcinēto respondentu 5 punktiem.
 • Sociālie tīkli parādās kā galvenais uzticības samazināšanās virzītājspēks, un vidējais uzticības rādītājs ir 3 punkti no 10 tiem respondentiem, kuri izmanto sociālos tīklus kā vēlamo ziņu avotu, bet tas ir daudz mazāk nekā to respondentu 4,2 punkti, kuri dod priekšroku tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Politikas veidotājiem būs ļoti svarīgi apkarot dezinformācijas izplatību, lai turpmākajā periodā netiktu apdraudēta Savienības stabilitāte.
 • Visā ES ir palielinājušās neapmierinātās veselības aprūpes vajadzības, un tas attiecas uz gandrīz katru piekto respondentu (18 %). Vislielākā aprūpes nepietiekamība ir tur, kur to nodrošina slimnīcas un speciālisti, jo īpaši nenodrošinot garīgās veselības aprūpi, sevišķi sievietēm (24 %), un kopš 2021. gada pavasara šī nepietiekamība ir palielinājusies, radot īpašas bažas.
 • Garīgās labbūtības līmenis ES joprojām ir zemāks par to līmeni, kāds tika reģistrēts pandēmijas sākumposmā, neraugoties uz ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu. No 18 līdz 29 gadus veci jaunieši joprojām ziņo par zemāku garīgās labbūtības līmeni, un, lai gan gados vecākām grupām šis rādītājs ir uzlabojies, cilvēki, kuri vecāki par 60 gadiem, ziņo par ievērojamu garīgās veselības pasliktināšanos. Iespējams, to var saistīt ar karu Ukrainā, par ko lielas vai ļoti lielas bažas ir pauduši 76 % aptaujāto.
 • Liels skaits finansiāli neaizsargāto mājsaimniecību 2022. gada pavasarī bija pakļautas nopietnam enerģētiskās nabadzības riskam. No aptaujātajiem 28 % norādīja, ka dzīvo mājsaimniecībās, kurām ir nesamaksāti komunālo maksājumu rēķini un kurām ir grūtības savilkt galus kopā, savukārt 45 % no šīs grupas uztraucās par to, vai nākamo trīs mēnešu laikā spēs samaksāt komunālo pakalpojumu rēķinus.
Read less

Kopsavilkums

Eurofound e-apsekojuma piektā kārta, kas notika laikā no 2022. gada 25. marta līdz 2. maijam, raksturo cilvēku sociālo un ekonomisko situāciju visā Eiropā divus gadus pēc tam, kad Covid-19 pirmoreiz tika konstatēts Eiropas kontinentā. Tajā ir pētīta arī dzīves realitāte jaunajā nenoteiktības laikRead more

Eurofound e-apsekojuma piektā kārta, kas notika laikā no 2022. gada 25. marta līdz 2. maijam, raksturo cilvēku sociālo un ekonomisko situāciju visā Eiropā divus gadus pēc tam, kad Covid-19 pirmoreiz tika konstatēts Eiropas kontinentā. Tajā ir pētīta arī dzīves realitāte jaunajā nenoteiktības laikmetā, ko izraisījis karš Ukrainā, inflācija un augošās enerģijas cenas.

E-apsekojuma rezultāti atklāj pandēmijas smagās sekas, un respondenti norāda, ka viņi mazāk uzticas iestādēm nekā pandēmijas sākumposmā, ka viņu garīgā labjutība ir pasliktinājusies, ka ir paaugstinājies neapmierināto veselības aprūpes vajadzību līmenis un ka ir palielinājies to mājsaimniecību skaits, kuras saskaras ar enerģētisko nabadzību.

Read less

Formats and languages

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  17
  Atsauces Nr.: 
  EF22042EN
  ISBN: 
  978-92-897-2268-1
  Kataloga Nr.: 
  TJ-08-22-185-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190361
  Catalogue info

  E-apsekojuma “Dzīve, darbs un Covid-19” piektā kārta: Dzīve jaunā nenoteiktības laikmetā

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2022), Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The factsheet contains the following list of tables and figures.

  • Table 1: Proportion of respondents reporting arrears, EU27 (%)
  • Figure 1: Proportion of people who became unemployed during the pandemic by country, EU27 (%)
  • Figure 2: Location of work across three e-survey rounds (%)
  • Figure 3: Preference to work from home by sex and age (%)
  • Figure 4: Proportion of people in teleworkable jobs who never telework (%)
  • Figure 5: Work–life balance mismatches by sex (% ‘all’ or ‘most of the time’)
  • Figure 6: Mental well-being by age category (scale 1–100)
  • Figure 7: Negative feelings and risk of depression by age category (%)
  • Figure 8: Proportion of people at risk of depression among selected groups (%)
  • Figure 9: Unmet healthcare needs by country, EU27 (%)
  • Figure 10: Unmet needs for healthcare by type of healthcare, EU27 (%)
  • Figure 11: Unmet needs for mental healthcare by age category, EU27 (%)
  • Figure 12: Ability to make ends meet by level of difficulty, EU27 (%)
  • Figure 13: Proportion of respondents with utility bill arrears by housing status, EU27 (%)
  • Figure 14: Correlation between current utility bill arrears and expected payment problems by country (%)
  • Figure 15a: Trust in institutions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 15b: Trust in institutions – spring 2021 questions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 16: Trust in the EU by country and e-survey round – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 17: Trust in national government by ability to make ends meet (scale 1–10)
  • Figure 18: Trust in the EU by ability to make ends meet and e-survey round (scale 1–10)
  • Figure 19: Trust in national government by employment status (scale 1–10)
  • Figure 20: Trust in the EU by employment status (scale 1–10)
  • Figure 21: Trust in institutions by preferred news source – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 22: Political participation by vaccination status – mean scores, EU27 (%)
 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on 'Living in a new era of uncertainty'

  The worst of the Covid pandemic may have passed, but in households across Europe its effects linger longer. Add today’s cost of living crisis, rising inflation and the war in Ukraine to the detrimental impacts of Covid and a distressing picture emerges: of mental health issues - especially among young people - of job loss and job insecurity, and of persistent uncertainty about the future. In this episode of #EurofoundTalks, we speak with Daphne Ahrendt, expert on Eurofound’s unique Living, Working and COVID-19 e-survey, on these very issues. As Daphne explains, the latest phase of the survey reveals many insights that could help policy-makers respond to the extraordinary circumstances of day-to-day living and working in Europe.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru