Izmaiņas laika gaitā: pirmie konstatējumi no piektā Eiropas Darba apstākļu apsekojuma - kopsavilkums

Analīze par to, kā mainījušies (vai palikuši nemainīgi) darba apstākļi, var parādīt, kāds progress ir panākts šo politikas mērķu sasniegšanā. Tā var arī norādīt, kā izmaiņu virzītājspēki, piemēram, globalizācija, tehnoloģiskā attīstība, elastīgāki darba organizācijas veidi, Eiropas iedzīvotāju novecošanās un tādu mājsaimniecību skaita palielināšanās, kurās ir divi pelnītāji, ir ietekmējuši to, kā cilvēki strādā un tiek nodarbināti. Šie pirmie konstatējumi no Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) piektā Eiropas Darba apstākļu apsekojuma (EWCS) sniedz sākotnēju pārskatu par dažām galvenajām darba apstākļu izmaiņām laika gaitā.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 233.87 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru