Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums – pirmie rezultāti

PDF version Printer-friendly version

Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) atspoguļo darba apstākļu atšķirības Eiropā laika gaitā dažādās valstīs, profesijās, dzimuma un vecuma grupās. Konstatējumi uzsver sarežģīto realitāti, ar kādu Eiropas politikas veidotāji saskaras, cenšoties veidot taisnīgu un konkurētspējīgu Eiropu. Konstatējumi norāda uz to pasākumu spektru un vērienu, kurus politikas dalībnieki varētu izstrādāt, lai risinātu aktuālos uzdevumus.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely