NO KRĪZES UZ ATVESEĻOŠANOS: Labāk informēta politika konkurētspējīgai un taisnīgai Eiropai

Laikā, kad Eurofound uzsāk jaunu četru gadu darba programmu, Eiropa vēl nav atrisinājusi dažas no savām lielākajām problēmām. Aizvien nav skaidras ekonomikas un sociālās attīstības perspektīvas Eiropā un citās pasaules daļās. Programma ir izstrādāta konkrētai sociālai un ekonomikas situācijai un paredz galvenos imperatīvus priekšdienām, tās prioritātes nepārprotami ir tūlītēji uzdevumi krīzes pārvarēšanai un vidēja termiņa mērķis gūt panākumus konkurētspējīgas un taisnīgas Eiropas veidošanā – protams, saistībā ar vispārējiem centieniem vērst Eiropu “atpakaļ uz pareizā ceļa”. Izmantojot vairāk nekā 30 gadu ilgo pētniecisko un ekspertīzes pieredzi darbā ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem – ES iestādēm, valstu valdībām un sociālajiem partneriem – šī programma veido stratēģisko pamatu Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbam laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 701.54 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru