2019. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS)

Lai Eiropa attīstītos ilgtspējīgi, iekļaujoši un viedi, tai nepieciešami konkurētspējīgi uzņēmumi, kas darbiniekiem piedāvā pienācīgas darbavietas. Izcilai darbībai uzņēmumiem ir nepieciešami motivēti darbinieki ar sava darba izpildei vajadzīgajām prasmēm un vēlmi šīs prasmes izmantot pēc iespējas labāk. Lai veidotu ilgtspējīgu un produktīvu karjeru, kas sniedz gandarījumu, darbiniekiem ir nepieciešama motivējoša darba vide, kurā novērtē viņu ieguldījumu un veicina viņu pilnveidošanos.

Informācija par apsekojumu

Eurofound un Cedefop ir apvienojuši spēkus, lai2019. gadā veiktu ceturto Eiropas uzņēmumu apsekojumu (ECS). Šajā 2019. gada ECS vāc datus no vairāk nekā 20 000 uzņēmumu par darbavietu praksi attiecībā uz darba organizāciju, cilvēkresursu pārvaldību, prasmju izmantošanu, prasmju stratēģijām, digitalizāciju, tiešu darbinieku līdzdalību un sociālo dialogu. Tajā var identificēt tādu darbavietu prakšu kopumu, kas ir īpaši sekmīgas abpusēji izdevīgu rezultātu radīšanā — situāciju, kurās darbinieki ir mudināti un motivēti pilnībā izmantot savas prasmes, apmainīties zināšanām un viedokļiem ar kolēģiem un vadību, kā arī apzināt sevis un kopējā darba procesa uzlabošanas iespējas, kas palīdzētu uzņēmumiem pilnveidoties.

2019. gada ECS ir pirmais liela mēroga starpvalstu apsekojums, kurā ar respondentiem sazinās bezsaistē, lai mudinātu viņus aizpildīt anketu tiešsaistē. Šo uzdevumu veic uzņēmums Ipsos. Ar uzņēmumiem visās ES dalībvalstīs sazinās pa tālruni, lai identificētu respondentu no vadības un, ja iespējams, darbinieku pārstāvi. Respondentiem lūdz aizpildīt apsekojuma tiešsaistes anketu. Šī pieeja mazina slogu respondentiem un, paredzams, uzlabo atbilžu kvalitāti. Ar anketām, kas pilnībā aizpildāmas tiešsaistē, tiek nodrošināta pilnīga ECS atbilstība nākotnes prasībām.

Konstatējumi

2019. gada ECS pārskata ziņojums tiks publicēts 2020. gada rudenī. Tajā būs aprakstītas darbavietu prakses tendences, un tās tiks saistītas ar vadības stratēģijām un rezultātiem uzņēmumiem un to darbiniekiem.

Papildu informācija

Lai saņemtu papildu informāciju par ECS, sazinieties ar Gijs van Houten .

Skatiet arī: CEDEFOP — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru