Eiropas Darba apstākļu apsekojums 2020

2020. gada Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) praktiskais darbs apstājās Covid-19 dēļ

Eurofound 2020. gada 3. februārī sāka sava nozīmīgā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) jaunākā izdevuma sagatavošanas darbu. Tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ aģentūra jau pēc septiņām nedēļām bija spiesta pārtraukt sākotnējo sagatavošanas darbu, kad intervijas tika veiktas klātienē. Drīzumā Eurofound darīs pieejamus dažus apliecinošus dokumentus, piemēram, metodoloģiskos ziņojumus un aptaujas anketu.

No 2021. gada marta līdz jūlijam Eurofound veiks jaunu EWCS sagatavošanas darbu kārtu, pirmo reizi izmantojot datorizētas telefonintervijas (CATI).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par EWCS, sazinieties arSophia MacGoris (tālr.: +353 1 204 3100, e-pasts smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru