Eiropas uzņēmumu apsekojums – Datu vizualizācija

Eurofound un Cedefop kopīgi veiktais 2019. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) sniedz ieskatu par darbavietu praksi attiecībā uz darba organizāciju, cilvēkresursu pārvaldību, prasmju izmantošanu un prasmju stratēģijām, kā arī tiešu un netiešu darbinieku līdzdalību Eiropas uzņēmumos.

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.