2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) — cilvēkresursu pārvaldības prakse

Cilvēkresursu pārvaldības prakse

  • Vairāk nekā pusē 2009. gada ECS aptaujāto uzņēmumu (54%) ierasta darba attiecību prakse ir darba līgumu slēgšana uz noteiktu laiku.
  • Nedaudz vairāk nekā viena piektdaļa organizāciju 12 mēnešu laikposmā pirms apsekojuma aptaujas veikšanas bija nodarbinājuši pagaidu darbiniekus.
  • Nedaudz vairāk kā četras piektdaļas ES organizāciju norāda, ka svarīgs darba organizācijas komponents ir komandas darbs.
  • Trīs ceturtdaļas organizāciju norāda, ka sistemātiski pārbauda, vai ir vajadzīgas turpmākas mācības. Tomēr tas nenozīmē, ka tiek rīkotas turpmākas mācības

Piezīme. Videoklips ir pieejams tikai angļu valodā.