2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) — mainīgs atalgojums

Mainīgs atalgojums un finansiālā līdzdalība

  • Trešā daļa ES organizāciju, kurās strādā 10 vai vairāk darbinieku, izmanto no darbinieku individuālā snieguma atkarīgus atalgojuma elementus. Šāda atalgojuma sistēma skar nedaudz vairāk nekā pusi (53%) no visiem darbiniekiem. Vairāk nekā puse darbinieku pārstāvju (54%) atbalsta šādas shēmas, taču attieksme dažādās valstīs ļoti atšķiras
  • Saskaņā ar ECS datiem, 14% visu ES privāto iestāžu, kuras nodarbina 10 vai vairāk darbinieku pašlaik izmanto kādu peļņas sadales shēmu. Francijā ir pārliecinoši lielākais to uzņēmumu īpatsvars, kuri izmanto peļņas sadales shēmas — tādas ir ieviesuši vairāk nekā viena trešdaļa (35%) no visiem privātuzņēmumiem.

Piezīme. Videoklips ir pieejams tikai angļu valodā.