2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS)

Darba laika elastīgums

  • Vairāk nekā puse (56%) Eiropas uzņēmumu īsteno noteiktus pasākumus elastīga darba laika nodrošināšanai
  • Apmēram divas trešdaļas apsekojumā ietverto iestāžu piedāvā darbiniekiem strādāt nepilnu darba laiku.
  • Nedaudz vairāk nekā divās trešdaļas (68%) organizāciju atzina, ka 12 mēnešos pirms apsekojuma darba slodzes pieauguma gadījumā darbinieki ir strādājuši virsstundas . Virsstundu darba izplatība dažādās saimnieciskās darbības nozarēs ir salīdzinoši vienmērīga
  • Joprojām salīdzinoši nemainīgi izplatīts ir darbs ārpus darba laika; to gan salīdzinājumā ar citiem darba laika elastīguma veidiem izmanto ievērojami mazāk organizāciju. Apmēram 44% organizāciju ES ir tādi darbinieki, kam regulāri jāstrādā neierastā laikā, visbiežāk — sestdienā (40%).

Piezīme. Videoklips ir pieejams tikai angļu valodā.