2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) — sociālais dialogs

Sociālais dialogs darbavietās

  • Gandrīz četras desmitdaļas apsekojumā aptaujāto uzņēmumu (37%) norādīja, ka ir ieviesuši institucionālu darbinieku pārstāvētības sistēmu, kas ietver vairāk nekā 60% darbinieku
  • Vairāk nekā divas trešdaļas ES darba ņēmēju ir noslēguši samaksas koplīgumu: tautsaimniecībā kopumā šis rādītājs ir 69%, bet privātajā sektorā 67%
  • Darbinieku pārstāvji Eiropā kopumā ir apmierināti ar samērā labām un uz sadarbību vērstām attiecībām ar organizāciju vadību
  • Eiropas uzņēmumu vadībai kopumā ir diezgan pozitīva attieksme pret sociālā dialoga ietekmi un darbinieku pārstāvētību darbavietā
  • Apmēram 80% intervēto pārstāvju apgalvo, ka izjūt darbinieku atbalstu savam darbam.

Piezīme. Videoklips ir pieejams tikai angļu valodā.